Skip to main content

We stereotyperen dat het een lieve lust is. Dat is een feit.

Dit betekent ook dat kleuter- en lagere schoolleerkrachten als belangrijke ‘influencers’ een verschil kunnen maken, zeker tot 12 jaar (daarna ook, maar dan is het nog lastiger). En dat schept perspectieven. Deze twee zaken zijn bijvoorbeeld van essentieel belang om vooroordelen bij kinderen aan te pakken, volgens Gaias e.a. (2018): gesprekken voeren en een divers boeken- en materialenaanbod.