Skip to main content

Project ‘t School is van iedereen

Vanaf de eerste dag van de opleiding tot kleuteronderwijzer moet zowel via het hidden als via het expliciete curriculum de diversiteit van het kleutervolkje het vanzelfsprekende uitgangspunt zijn. Met het project “‘t School is van iedereen” vormden we het eigen BaKO-team en vervolgens ook andere teams in een traject dat als doel had hen daarin te ondersteunen. We organiseerden hiervoor studenten- en docentenstages waarin ontmoetingen en ervaringskansen rond kans-/kinderarmoede en gelijke kansen, gevolgd door supervisies onder begeleiding van experten, centraal stonden.

Meer info: https://www.youtube.com/watch?v=fhqnmNut49Q

http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/inhoud.html