Skip to main content

Actua & publicaties

Wat werd er geschreven door ons en over ons?
Lees er hier meer over.

Gevonden aantal resultaten: 9

Studiedag 12/12/2023 – Presentaties en opnames namiddagprogramma

Plenaire sessies Toelichting taalbeleidsplannen basisonderwijs kabinet minister Weyts (An Van de Ven, Raadgever Onderwijs kabinet minister Weyts) Leesdidactiek onder de loep: fabels en feiten over de leesstart (Dr. Astrid Geudens, onderzoeker taal- en leesdidactiek, Thomas More Hogeschool Antwerpen-Mechelen) Inspiratiesessies Inspirerende praktijkervaringen van twee leerkrachten lager onderwijs met een hart voor krachtig leesonderwijs (Claudia Seerden, leerkracht […]

Lerende netwerken 2022-2023: Presentaties en opnames

Slotevent (11 mei 2023): Taal aan zet. Samen voor grote onderwijskansen Plenaire lezing: Aan de slag met data voor grote onderwijskansen. – Dr. Roos Van Gasse (UAntwerpen) & dr. Carolien Frijns (UGent) Hier kan je de PowerPoint bekijken. Hier kan je de opname bekijken. Parallelle inspiratiesessies  Sessie 1: Hoe bouw je als school een educatief ecosysteem […]

Taal is overal

Sterk taalonderwijs en gelijke onderwijskansen zijn stevig met elkaar verbonden. Hoe? En wat kan je als leraar doen om het verschil te maken? Laat je  inspireren door dit filmpje!

Samen evalueren voor meer impact in de strijd tegen kinderarmoede in de gezinsondersteuning en de kinderopvang [2016-2018]

Kleine Kinderen Grote Kansen had een projectcyclus tussen 2016 en 2018 met een focus op kinderopvang. Lees hier het eindrapport met de resultaten van systematische monitoring, zelfevaluatie en impactmeting door lerende netwerken en 20 pioniers, die werken met jonge kinderen en hun gezinnen (in co-editie met Kind en Gezin).

Sterke leraren maken het verschil in de strijd tegen kinderarmoede [2016-2018]

Kleine Kinderen Grote Kansen had een projectcyclus tussen 2016 en 2018 met een focus op onderwijs. Hier staan de belangrijkste documenten gebundeld. Het eindrapport wil inzicht geven in het verloop van het project en wil mee de resultaten en de ontwikkelde materialen, allemaal gebundeld op de website www.grotekansen.be, verspreiden. Daarnaast bundelt het inspiratierapport input uit […]

Klasse – Tipreeks Juf Jelke – Geef kwetsbare kleuters een sterke start!

Lig je wakker van de kwetsbare kleuters in je diverse klas? Juf Jelke ook. Ze leerde kleine dingen anders te doen, die later een groot verschil kunnen maken. In een nieuwe Klasse-reeks (in samenwerking met Kleine Kinderen Grote Kansen) neemt ze jou mee in haar eerlijke zoektocht. Lees goede praktijkvoorbeelden. Hoe pakken anderen het aan? Krijg concrete […]

Klas van Juf Femke: Zo wordt je diverse klas een krachtige taalleeromgeving

Klasse ging in samenwerking met KKGK op bezoek in de klas van Juf Femke. Hoe wordt je klas een plek waar je taal leren maximaal stimuleert en alle leerlingen meeneemt, ook wie het thuis financieel moeilijk heeft of een andere taal spreekt? Taalexpert Carolien Frijns gaat op bezoek in de vierde klas van juf Femke […]

Persbericht KKGK 2022-2023

Alle Vlaamse lerarenopleidingen gooien de Nederlandse taal in de strijd tegen kinder- en kansarmoede. Lees hier het persbericht waarmee de cyclus van Kleine Kinderen Grote Kansen 2022-2023 aangekondigd werd. De focus van deze projectcyclus lag op krachtige taalleeromgevingen vanuit warme leerkracht-kindrelaties.

Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen (EHBO-stages)

Het Vlaanderen-brede Kleine Kinderen Grote Kansen-netwerk stimuleert een ‘Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen’-stage in het voorjaar van 2020 én in het schooljaar 2020-2021, waarbij studenten kleuteronderwijs en lager onderwijs ingezet kunnen worden om samen met de basisschoolleraren te teamteachen. Studenten kunnen ook ingezet worden om op afstand leerlingen en basisschoolleraren te ondersteunen. Dit initiatief verloopt […]