Skip to main content

Hoe werken armoede, kwetsbaarheid, sociale ongelijkheid op elkaar in? Wat doet dat met een mens? ‘Beeldvorming’ gaat over de manier waarop we als professional en team kijken naar (kans)armoede. En hoe onze ervaringen en inzichten kunnen leiden tot een kritische reflectie op ons handelen. Zodat we ieder kind alle ontwikkelingskansen kunnen bieden.

Gevonden aantal resultaten: 51

Project ‘t School is van iedereen

Vanaf de eerste dag van de opleiding tot kleuteronderwijzer moet zowel via het hidden als via het expliciete curriculum de diversiteit van het kleutervolkje het vanzelfsprekende uitgangspunt zijn. Met het project “‘t School is van iedereen” vormden we het eigen BaKO-team en vervolgens ook andere teams in een traject dat als doel had hen daarin […]

Achter de Muur – Op zoek naar kansen voor iedereen

Zes kinderen uit de fictieve buurt ‘Bloemendal’ gaan samen met de leerlingen van jouw klas op onderzoek en maken de kansen in de buurt zichtbaar. Lees er hier meer over.

eNSPIRED, een internationale dialoog over gelijke onderwijskansen

eNSPIRED is de roepnaam van het VVOB-programma rond gelijke onderwijskansen. Via onderwijspraktijken uit het Zuiden inspireren we over hoe werken aan gelijke onderwijskansen en omgaan met diversiteit in Vlaanderen anders kan. Op het digitale platform www.eNSPIRED.net bundelen we deze praktijken voor iedereen die mee wil werken aan kwaliteitsvol onderwijs. Jaarlijks worden ook gastcolleges en interactieve […]

Kleuteronderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken

En dit is waarom we samen kunnen werken aan meer sociale gelijkheid: Kleine Kinderen Grote Kansen! #grotekansen #kinderarmoede Lees de blog op Kleutergewijs: Kleuteronderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken: nieuwe resultaten van het Perry Preschool Experiment tonen een positieve invloed op hele families.

Service-learning

Pleidooi voor hoger onderwijs voor, samen met en vanuit de samenleving  Wat is service-learning? Service-learning is een onderwijsvorm die maatschappelijke dienstverlening koppelt aan academisch, persoonlijk en maatschappelijk leren. Kritische reflectie over de ervaring speelt daarbij een cruciale rol. Het is de verbinding met de samenleving die centraal staat in onderwijsvormen zoals service-learning, die in Europa […]

De invloed van leerkrachtverwachtingen op de ontwikkeling van leerlingen: mechanismen en oplossingen

SONO-onderzoek van Laurijssen en Glorieux (VUB): Als een leerkracht hoge verwachtingen heeft van een leerling, dan is de kans groter dat die leerling een ambitieuze studiekeuze maakt. Daarentegen, als de leerkracht lage verwachtingen heeft, zal die leerling een minder ambi­tieuze studiekeuze maken. Lees hier

Klaspop helpt om over armoede te praten

Steeds meer scholen in Vlaanderen zien de armoede bij hun leerlingen toenemen. Vaak gaat het om ‘nieuwe armen’: gezinnen die hun levensstijl drastisch moeten aanpassen na een scheiding of werkloosheid. “Omdat ze zich schamen om elders hulp te zoeken, is de school voor hen meestal het eerste vangnet”, zegt directeur Erna De Roeck van d’Oefenschool in […]

Elk kind heeft een kampioen nodig! Omdat je als leerkracht hét verschil kan maken! Kijk hier

Omdat je als leerkracht hét verschil kan maken! Kijk hier

Arm Vlaanderen 5 jaar later

Kijk hier De reportage van 5 jaar eerder: kijk hier. 

Ervaringsdeskundigen in hoger onderwijs, KdG

De laatste jaren wordt (inter)nationaal in toenemende mate geëxperimenteerd met de inzet van ervaringsdeskundigen in het hoger onderwijs. Een structurele plaats in de opleidingen hebben deze ervaringsdeskundigen tot nog toe echter niet verworven. Nochtans betekent hun aanwezigheid in het hoger onderwijs een grote meerwaarde. Zo brengen ervaringsdeskundigen de leefwereld van kwetsbare mensen in de klas […]

Ervaringsdeskundigen geven kijk op armoede

Film gemaakt naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Tegenwind. Armoede in België sinds 1800’ (2017). Bekijk hier 

Getuigenissen over hoe het is en voelt om in armoede op te groeien.

Kristel Verbeke en Celia Ledoux (Groen) getuigen over opgroeien in armoede. Bekijk hier

Voor Eunice

Op zoek naar beklijvend beeldmateriaal over sociale ongelijkheid, diversiteit, relaties tussen kinderen, het belang van onderwijs-jeugdwerk-sociale cohesie, …? Eunice (7) groeit samen op met haar zus Tarma (9) in een kansarme omgeving. Speelse kinderlijkheid moet al gauw plaatsmaken voor de harde realiteit van hun bestaan. Kijk hier naar de docu van de Makers van Morgen. Om […]

KlasCement Iedereen telt mee

In deze map vind je: tips om beter om te gaan met armoede in de school, achtergrondinfo over kansarmoede, verwerkingsopdrachten voor in de klas, oefeningen rond budgettering. Lees er hier meer over.

Kinderarmoede begint vroeg. Dit kan uw gemeente eraan doen.

De brochure is bedoeld om lokale besturen te inspireren met getoetste modellen die werken.  Deze zeer beknopte publicatie bevat de lessons learnt van het Kinderarmoedefonds over 5 lokale projecten die getest zijn in de praktijk en wetenschappelijk zijn getoetst op hun meerwaarde tegenover bestaande dienstverlening op het lokale niveau.

Brochure ‘maak je sterk tegen armoede op school’

Deze brochure is een bundeling van binnen de verenigingen waar armen het woord nemen circulerende tips en denkwerk. Thema’s die aan bod komen zijn o.m. kostenbeleid, communicatie, ouderbetrokkenheid. We maken niet expliciet het onderscheid tussen basis- en secundair onderwijs. Lees er hier meer over.

Waarom gelijke onderwijskansen uitblijven

Gelijke kansen voor ieder kind, dat willen we allemaal. Maar in de praktijk worden die kansen niet altijd gerealiseerd. Hoe komt dat? “Als we echt gelijke onderwijskansen willen realiseren, is er een andere mentaliteit nodig”, zeggen socioloog Dirk Jacobs en lerarenopleider Maya Dammans. Wat houdt dat in?

6 pijlers voor een sterk armoedebeleid

Een sterk armoedebeleid heeft 6 pijlers: van inschrijfteam tot schoolfactuur. Ontdek hoe jouw school met kleine en grote aanpassingen aan iedereen de juiste aandacht kan geven.

Kunstactiviteiten doen stress bij kinderen in armoede dalen

“De studies liegen er niet om: de effecten van kunstzinnige activiteiten zijn heilzaam, zeker voor kinderen in armoede. Het is dus een must om dit soort activiteiten volop in te zetten in de klas. In Vlaanderen groeien steeds meer kinderen op in kansarmoede (De Morgen, 2018). De stress die deze kinderen ervaren is nefast voor […]

Wiegelied voor Hamza – Diversiteit en ontmoeting in kinderopvang in Europa

Een tocht langs verschillende kindercentra in Europa toont medewerkers die dagelijks inzetten op diversiteit en ontmoeting. Welke initiatieven nemen ze om kinderen en ouders gelijke kansen te geven? Hoe communiceren ze met gezinnen in een meertalige context? Wat doen ze extra voor het welbevinden van kinderen en ouders met een andere culturele achtergrond? In de […]

Pedagoog Michel Vandenbroeck: ‘Er zit een constructiefout in ons kleuteronderwijs’

“… Dat geldt niet alleen voor kansarme of anderstalige kinderen: iedereen wordt beter van degelijk kleuteronderwijs. De kloof tussen kinderen verkleint dus niet, maar goed kleuteronderwijs heeft wel een grotere impact op degenen die amper aan de basisvereisten voldoen om mee te kunnen op de lagere school: hebben zij goed kleuteronderwijs gehad, dan halen ze […]

Arm kind. Anders communiceren over kinderarmoede

We communiceren veel over kinderarmoede. De woorden en beelden die we daarbij gebruiken zetten mee de toon van het debat. De media tonen niet alleen kinderarmoede, ze spreken zich ook uit over de oorzaken en oplossingen om het probleem te verhelpen. De beelden en woorden vormen de publieke opinie, beïnvloeden beleidsmakers en professionals in de […]

12 brillen om naar kinderarmoede te kijken

In de boekentas van Sarah zit altijd een lege brooddoos, maar het meisje draagt wel de nieuwste K3-schoenen. Hoe kijk jij naar haar armoede? Jouw bril bepaalt welk probleem je ziet en wat een mogelijke oplossing is. Professor Baldwin Van Gorp ontdekte 12 brillen om mee naar kinderarmoede te kijken.

Executieve functies spelen sleutelrol voor kansarme leerlingen

“Leraren voelen zich vaak machteloos tegenover kinderarmoede. Toch kunnen ze het leren en leven van kinderen in armoede duurzaam verbeteren: door hun executieve functies (EF) te stimuleren.” Dat zeggen docent kleuteronderwijs Sanne Feryn en prof. orthopedagogiek Dieter Baeyens. De kleuterjuf krijgt de glansrol.

Klas van Juf Jelke – Hoe werk je aan ‘executieve functies’ in de klas?

Hoe maak je als leraar het verschil voor kwetsbare kinderen in je klas? Docent kleuteronderwijs Sanne Feryn zoekt het uit in de klas van juf Jelke. Hoe werkt zij aan het werkgeheugen van kinderen, hun emoties en impulsen en hun aanpassingsvermogen aan nieuwe situaties?