Skip to main content

Kwaliteitsvolle interacties vormen de motor voor groei en ontwikkeling: zowel de interacties tussen begeleider en kind, tussen kinderen onderling, tussen begeleider en team/beleid …

Gevonden aantal resultaten: 56

MeMoQ zelfevaluatie-instrument

Met het zelfevaluatie-instrument kan je in je kinderopvang zelf de pedagogische kwaliteit bekijken en verbeteren (educatieve ondersteuning). Kind en Gezin gaf aan de universiteiten Gent (Vakgroep Sociaal Sociaal Werk en Sociale pedagogiek) en Leuven (ECEGO) de opdracht om instrumenten te ontwikkelen: een uniform systeem om de pedagogische kwaliteit in de hele kinderopvang te meten, te […]

Hoe STEM-activiteiten combineren met taalstimulering in een diverse kleuterklas?

Hoe pak je STEM aan in een superdiverse kleuterklas met veel meertaallerende kleuters en/of kleuters met een lage SES? Lees zeker de 5 tips om aan STEM te werken én tegelijkertijd aan taalstimulering te doen, want die combinatie werkt goed volgens internationaal onderzoek!

Good practice: teamteaching tijdens de les begrijpend lezen. Presentatie Lerend Netwerk 23 juni 2022

Lerend Netwerk I (23 juni 2022) Samen naar grote onderwijskansen (Voor)lezen, doe je mee? (Online) Good practice: teamteaching tijdens de les begrijpend lezen Lisa Verhelst, Dagelijks Leren & Centrum voor Taal en Onderwijs

Talentgericht (taal)onderwijs in de kleuterklas Saar Steverlinck en Hanne Rosius, PXL. Presentatie Lerend Netwerk 23 juni 2022

Lerend Netwerk I (23 juni 2022) Samen naar grote onderwijskansen (Voor)lezen, doe je mee? (Online) Sessie 2: Talentgericht (taal)onderwijs in de kleuterklas Saar Steverlinck en Hanne Rosius, PXL

Lezen met begrip: ideeën voor krachtig leesonderwijs in de lagere school. Presentatie Lerend Netwerk 23 juni 2022

Lerend Netwerk I (23 juni 2022) Samen naar grote onderwijskansen (Voor)lezen, doe je mee? (Online) Sessie 1: Lezen met begrip: ideeën voor krachtig leesonderwijs in de lagere school Pieter Verstraeten, UCLL

Voluit de kaart trekken van de vijf sleutels van begrijpend lezen. Presentatie Lerend Netwerk 23 juni 2022

Lerend Netwerk I (23 juni 2022) Samen naar grote onderwijskansen (Voor)lezen, doe je mee? (Online) Interactieve plenaire sessie: Voluit de kaart trekken van de vijf sleutels van begrijpend lezen Brenda Froyen, Arteveldehogeschool & Centrum voor Taal en Onderwijs

Veeltalige STEM-didactiek. Presentatie Lerend Netwerk 28 mei 2021

Tijdens deze sessie zoomen Annelore Blondeel, Joke Lippens en Geert Neyrynck (Hogeschool Vives) in op de vraag: “Hoe kunnen we een veeltalige STEM-didactiek toepassen met als doel om leerlingen van de lagere school beter te betrekken?” Bekijk hier de presentatie

Pedagoog Michel Vandenbroeck: ‘Er zit een constructiefout in ons kleuteronderwijs’

“… Dat geldt niet alleen voor kansarme of anderstalige kinderen: iedereen wordt beter van degelijk kleuteronderwijs. De kloof tussen kinderen verkleint dus niet, maar goed kleuteronderwijs heeft wel een grotere impact op degenen die amper aan de basisvereisten voldoen om mee te kunnen op de lagere school: hebben zij goed kleuteronderwijs gehad, dan halen ze […]

Kleutergewijs: taaltips voor kleuters met een lage SES

Taaltips voor kleuters met een lage SES, uit recent onderzoek

Brochure verkenning van een thema met kleuters

Hoe slaag je erin alle kleuters een stem te geven in je klas? Hoe worden kleuters mede-eigenaar van het curriculum in de kleuterklas? Meer info: https://www.kdg.be/onderzoek-en-expertise/onderzoeksprojecten/ses-kleuters-hoge-betrokkenheid-bij-kleuters-met-lage-ses Brochure verkenning van een thema met kleuters

Het verhaal van taal

In deze film vertellen professionals hoe zij aan jonge kinderen prikkelende en stimulerende taal willen bieden, op verschillende momenten van de dag. Ze vertellen ook hoe ze met de ene ouder een gesprek aanknopen in het Nederlands en met de andere ouder communiceren in andere talen, met gebaren, foto’s en tekeningen. Ook in een meertalige […]

Vertellen en ontmoeten in de grootstad

Tijdens het project ‘Vertellen in de grootstad’ brengen de eerstejaarsstudenten Kleuteronderwijs, in het kader van de Jeugdboekenmaand, verhalen voor Brusselse kleuters. Ze beleven de magie van het vertellen. Verhalen vertellen is iets van alle tijden en culturen. Het plezier van het vertellen, van verwondering wekken, van interactie met een kleuterpubliek staat in dit project centraal. […]

Leer ze lezen

Nood aan inspiratie over leren lezen (van ontluikende geletterdheid tot en met teksbegrip en over het belang van leesmotivatie, leesstrategieën en thematisch leesonderwijs)? ‘Leer ze lezen’ in gratis downloadbaar. In ‘Leer ze lezen’ staan praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs en zijn 23 kernpublicaties uit de schatkamer van het internationale onderzoek bijeengebracht. Leesonderzoekers Amos van Gelderen, […]

Minimaal Maxitaal

Bogaert, E., Boeckx, J., Bylois, L., Estercam, I., Gheeraert, E. & V. Peeters (VBB-OCB) (2012) Minimaal Maxitaal. Talige tips bij routines in de onthaalklas en de eerste kleuterklas. Antwerpen: Garant. Voor het eerst naar school gaan is voor een kleuter een nieuwe ervaring. Hij moet leren leven in een groep van kinderen, zich aanpassen aan onbekende […]

Maximaal megataal

Algoet, M. (2016) Maximaal Megataal. Een boek vol tips voor meer taal, meer denken en meer onderwijstijd in de tweede en derde kleuterklas. Antwerpen: Garant. Wil je inzetten op maximale taalkansen voor jouw kleuters? Heb je zin in een extreme make-over van je kringgesprekken of wil je het stof blazen van ‘het hapje tussendoor’? Dit boek, […]

Sleutels voor effectief begrijpend lezen

Inspiratie voor een eigentijdse didactiek in het basisonderwijs Begrijpend lezen is een heel belangrijke vaardigheid voor succes in onderwijs, deelname aan de samenleving en levenslang leren. Door de digitalisering komen meer en andere geschreven bronnen op ons af. Onderzoek naar begrijpend-leesprestaties in Vlaanderen leert ons dat de begrijpend-leesprestaties van kinderen in het basisonderwijs achteruitgaan. Bepaalde […]

‘Echte’ gesprekken helpen kleuters Nederlands leren

Welk soort gesprekken helpen anderstalige kinderen om Nederlands te leren én om een positief zelfbeeld te ontwikkelen? Dat onderzocht Carolien Frijns (KU Leuven) in haar doctoraat. “Kleuters boeken meer vooruitgang met echte, authentieke gesprekken in de klas dan met ‘schoolse’ gesprekken”, stelt ze vast. Lees hier het artikel in Klasse. En: leer je ook taal door interactie […]

Kwaliteitsvolle talige interacties. Presentatie Lerend Netwerk 12 november 2019

Kwaliteitsvolle talige interacties: duolezing Brecht Peleman (UGent) & dr. Carolien Frijns (Arteveldehogeschool & KU Leuven) Bekijk hier de presentatie 

Samen aan de slag met kwaliteitsvolle interactie. Presentatie Lerend Netwerk 2020

Prof. dr. Kris Van den Branden, hoogleraar Taalkunde en lerarenopleider aan de KU Leuven, brengt zijn verhaal voor het derde lerende netwerk van Kleine Kinderen Grote Kansen digitaal… Over het bevorderen van leerkansen door ‘samen in bad te gaan en de temperatuur van het water’ 😉

Klas van Juf Jelke – Hoe werk je aan rijke taal in de kleuterklas?

Hoe maak je als leraar het verschil voor kwetsbare kinderen in je klas? Taaldocent Marlies Algoet en prof. Piet Van Avermaet zoeken het uit in de klas van juf Jelke. Hoe werkt zij aan een rijke taalomgeving in haar kleuterklas? En wat doet dat met de kinderen? Marlies en Piet kijken en coachen. En hoe rijk Hoe rijk […]

Grote taalleerkansen voor alle kinderen. Presentatie Lerend Netwerk 28 mei 2021

Presentatie ‘Grote taalleerkansen voor alle kinderen’ vormgegeven door Carolien Frijns (UGent).

Gespreksvaardigheden in het lager onderwijs. Presentatie Lerend Netwerk 5 oktober 2021

Gespreksvaardigheden in het lager onderwijs: van kakelen tot sprekend leren Tijdens deze sessie maak je samen met dr. Jan T’Sas (UAntwerpen) kennis met een vernieuwende aanpak van gespreksvaardigheden: het exploratieve gesprek. Een praktijkonderzoek in vijf Vlaamse scholen heeft overtuigend aangetoond dat kinderen niet enkel beter leren redeneren, argumenteren en overeenstemming vinden tijdens (groeps)discussies, ze werken […]

Van duurzaam leesbeleid naar sterk leesonderwijs. Presentatie Lerend Netwerk 5 oktober 2021

Van duurzaam leesbeleid naar sterk leesonderwijs voor élke leerling En project dat tot stand kwam via een samenwerking tussen Artesis Plantijn Hogeschool, Odisee hogeschool en Iedereen Leest. Steeds meer scholen willen inzetten op een structureel leesbeleid om van hun leerlingen vaardige én gemotiveerde lezers te maken. Maar hoe begin je daaraan? In deze sessie zoomen […]

Talenbeleid en schoolontwikkeling voor sterker taalonderwijs. Presentatie Lerend Netwerk 5 oktober 2021

Alle kinderen grote taalleerkansen. Talenbeleid en schoolontwikkeling voor sterker taalonderwijs In deze interactieve sessie duiken dr. Marieke Vanbuel (Centrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven) & dr. Carolien Frijns (UGent) in recent onderzoek naar taalbeleid, effectief taalonderwijs en schoolontwikkeling. Wat werkt? Hoe zorg je ervoor dat taalbeleid leidt tot grote taalleerkansen voor alle kinderen? En […]

‘Stem van de kleuters’ – spreekkansen van kleuters vergroten. Presentatie Lerend Netwerk 5 oktober 2021

‘Stem van de kleuters’ – spreekkansen van kleuters vergroten m.b.v. een observatie-instrument. Niet alle kleuters krijgen voldoende spreekkansen in de klas. Tijdens deze sessie presenteren dr. Sara Verbrugge en dr. Anneleen Boderé (Odisee Hogeschool) de resultaten van het PWO-project ‘de stem van de kleuters’. Ze staan stil bij hoe een observatie-instrument om talige interacties in […]