Skip to main content

Hoe werken armoede, kwetsbaarheid, sociale ongelijkheid op elkaar in? Wat doet dat met een mens? ‘Beeldvorming’ gaat over de manier waarop we als professional en team kijken naar (kans)armoede. En hoe onze ervaringen en inzichten kunnen leiden tot een kritische reflectie op ons handelen. Zodat we ieder kind alle ontwikkelingskansen kunnen bieden.

Gevonden aantal resultaten: 39

Een ervaringsdeskundige als partner in de opleiding

We beschrijven hier hoe we in onze opleiding binnen het OPO leren in diversiteit hebben samengewerkt met een ervaringsdeskundige in kansarmoede: aanpak, verloop sessies en vaststellingen. Hierbij ook casussen die we hebben uitgewerkt om te gebruiken in deze sessie.

Professionaliseringstraject lectoren opleidingen kleuter- en lager onderwijs

Materialen bij professionaliseringstraject voor lectoren voor de opleidingen kleuter- en lager onderwijs PXL-Education. Dit materiaal werd ontwikkeld door de werkgroep (kans)armoede en diversiteit van de opleidingen LKO en LLO. Deze documenten kunnen als inspiratie dienen voor het opzetten van trajecten om lectoren te versterken in het omgaan met armoede en sociaal-culturele ongelijkheid.  

Project ‘t School is van iedereen

Vanaf de eerste dag van de opleiding tot kleuteronderwijzer moet zowel via het hidden als via het expliciete curriculum de diversiteit van het kleutervolkje het vanzelfsprekende uitgangspunt zijn. Met het project “‘t School is van iedereen” vormden we het eigen BaKO-team en vervolgens ook andere teams in een traject dat als doel had hen daarin […]

eNSPIRED, een internationale dialoog over gelijke onderwijskansen

eNSPIRED is de roepnaam van het VVOB-programma rond gelijke onderwijskansen. Via onderwijspraktijken uit het Zuiden inspireren we over hoe werken aan gelijke onderwijskansen en omgaan met diversiteit in Vlaanderen anders kan. Op het digitale platform www.eNSPIRED.net bundelen we deze praktijken voor iedereen die mee wil werken aan kwaliteitsvol onderwijs. Jaarlijks worden ook gastcolleges en interactieve […]

Zie jij meer dan het topje van de ijsberg?

Klasse-redacteur Nele sprak met politicoloog Naima Charkaoui naar aanleiding van haar boek ‘Racisme’: “Leraren hebben de verantwoordelijkheid om racisme bespreekbaar te maken op school. Meer racismewijsheid zorgt ervoor dat ze zich daar comfortabel bij voelen en meer oog te hebben voor slachtoffers.” Bekijk hier het volledige gesprek.

De invloed van leerkrachtverwachtingen op de ontwikkeling van leerlingen: mechanismen en oplossingen

SONO-onderzoek van Laurijssen en Glorieux (VUB): Als een leerkracht hoge verwachtingen heeft van een leerling, dan is de kans groter dat die leerling een ambitieuze studiekeuze maakt. Daarentegen, als de leerkracht lage verwachtingen heeft, zal die leerling een minder ambi­tieuze studiekeuze maken. Lees hier

“Let op voor onbewuste discriminatie”, Els Consuegra VUB

Duurzame diversiteit. Over identiteit, kruispuntdenken en opletten voor onbewuste discriminatie. Bekijk zeker deze video van Klasse.

We stereotyperen dat het een lieve lust is. Dat is een feit.

Dit betekent ook dat kleuter- en lagere schoolleerkrachten als belangrijke ‘influencers’ een verschil kunnen maken, zeker tot 12 jaar (daarna ook, maar dan is het nog lastiger). En dat schept perspectieven. Deze twee zaken zijn bijvoorbeeld van essentieel belang om vooroordelen bij kinderen aan te pakken, volgens Gaias e.a. (2018): gesprekken voeren en een divers boeken- en […]

Ontmoeten is simpel (inspiratie over sociale steun en diversiteit)

In het boek Ontmoeten is simpel. Maar niet altijd gemakkelijk (2017) gaan de auteurs in op het belang van kleine, dagdagelijkse ontmoetingen met gezinnen. Een plek waar gezinnen elkaar tegenkomen, blijkt namelijk niet vanzelfsprekend ook een plek voor ontmoeting is. Wie elke dag werkt met kinderen, werkt ook met gezinnen waarbij de professionals oog moeten […]

De kracht van sociaal kapitaal: een goede school verbindt

Onderzoeker Roger Goddard (Ohio State University, 2018): “Scholen moeten intentionele inspanningen doen om sociaal kapitaal op te bouwen. Dat mogen we niet aan het toeval overlaten.”. Sociaal kapitaal is het vermogen dat zit in sterke positieve relaties tussen kinderen, leerkrachten, ouders en de gemeenschap. Actief inzetten op sociaal kapitaal loont! Lees de blogpost (Kleutergewijs) over […]

Wiegelied voor Hamza – Diversiteit en ontmoeting in kinderopvang in Europa

Een tocht langs verschillende kindercentra in Europa toont medewerkers die dagelijks inzetten op diversiteit en ontmoeting. Welke initiatieven nemen ze om kinderen en ouders gelijke kansen te geven? Hoe communiceren ze met gezinnen in een meertalige context? Wat doen ze extra voor het welbevinden van kinderen en ouders met een andere culturele achtergrond? In de […]

Anderstalige ouders meer betrekken in het schoolleven van hun kind

Hoe kun je laaggeletterde, anderstalige ouders betrekken bij het schoolleven? Hoe zorg je voor een verhoogde toegankelijkheid van je school als ontmoetings- en leerplek voor ouders? Annemie Van Beirendonck is een doorgewinterde NT2-leerkracht en begeleidt zogenaamde Kaap-groepen in Antwerpen, waarbij anderstalige ouders Nederlandse lessen volgen op de school van hun kind én eigenhandig een project […]

Didactief! Werk maken van gelijke kansen!

Praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs’ zijn twintig wetenschappelijke kernartikelen vertaald naar de dagelijkse lespraktijk. Lees hier! Als leraar wil je het beste voor je leerlingen. Hoe zorg je ervoor dat je daadwerkelijk iedereen gelijke kansen geeft? En dat je jongens én meisjes op hun talenten – en niet op bijvoorbeeld hun afkomst of […]

Kleu(te)rRijk: Anatomie van een sociaal bewuste boekenhoek. Presentatie Lerend Netwerk 5 oktober 2021

Het samenstellen van een gevarieerde en aantrekkelijke boekenhoek is een belangrijke taak van de leerkracht. Welke boeken kunnen gesprek en taal uitlokken en welke boeken lijken aantrekkelijk maar vermijd je beter? In deze workshop focussen Eva Dierickx & Kato Luyckx (Artesis Plantijn Hogeschool) op het bewust opbouwen van een boekenhoek die spiegels en vensters biedt […]